skip to Main Content
تعرفه طراحی لوگو

تعرفه طراحی لوگو

طراحی لوگو (تایپ)

140/000

تومان

  2  اتود

3 بار درخواست ویرایش

تحویل 4 روزهAccounts

Free Trial

Projects

طراحی لوگو (تایپ)

190/000

تومان

  3  اتود

 4بار درخواست ویرایش

تحویل 5 روزهAccounts

Free Trial

Projects

طراحی لوگو (تایپ)

240/000

تومان

  4  اتود

5 بار درخواست ویرایش

تحویل 6 روزه

طراحی لوگو (تایپ)

280/000

تومان

  5  اتود

5 بار درخواست ویرایش

تحویل 7روزه

طراحی لوگو (تصویری)

170/000

تومان

  2  اتود

3 بار درخواست ویرایش

تحویل 4 روزهAccounts

Free Trial

Projects

طراحی لوگو (تصویری)

230/000

تومان

  3  اتود

 4بار درخواست ویرایش

تحویل 5 روزهAccounts

Free Trial

Projects

طراحی لوگو (تصویری)

330/000

تومان

  4  اتود

5 بار درخواست ویرایش

تحویل 6 روزه

طراحی لوگو (تصویری)

410/000

تومان

  5  اتود

5 بار درخواست ویرایش

تحویل 7روزهAccounts

Free Trial

Projects

طراحی لوگو (ترکیبی)

190/000

تومان

  2 اتود

3 بار درخواست ویرایش

تحویل 4 روزه

طراحی لوگو (ترکیبی)

390/000

تومان

  3  اتود

5 بار درخواست ویرایش

تحویل 5 روزهAccounts

Free Trial

Projects

طراحی لوگو (ترکیبی)

480/000

تومان

  4 اتود

5 بار درخواست ویرایش

تحویل 6 روزه

طراحی لوگو (ترکیبی)

550/000

تومان

  5  اتود

5 بار درخواست ویرایش

تحویل 7 روزهAccounts

Free Trial

Projects

طراحی لوگو (مونوگرام)

160/000

تومان

  2 اتود

3 بار درخواست ویرایش

تحویل 4 روزه

طراحی لوگو (مونوگرام)

350/000

تومان

  3  اتود

5 بار درخواست ویرایش

تحویل 5 روزهAccounts

Free Trial

Projects

طراحی لوگو (مونوگرام)

440/000

تومان

  4 اتود

5 بار درخواست ویرایش

تحویل 6 روزه

طراحی لوگو (مونوگرام)

520/000

تومان

  5  اتود

5 بار درخواست ویرایش

تحویل 7 روزه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top